CONTRACT

Termeni și condiţii de participare la Programul TV ”Vacanţă şi Terapie” ce va fi difuzat pe postul de televiziune Prima TV (”Programul”).

Prin aplicaţia pentru participarea la Program declar și sunt de acord să respect următoarele :

1. Aplicantul (potenţialul participant la Program) declară că are peste 18 ani și formulează prezenta aplicaţie în cunoştinţă de cauză cu privire la afecţiunea/nemulţumirile de ordin estetic pe care le deţine.

2. Aplicantul declară, prin aplicaţia pe care o transmite prin intermediul site-ului www.vacantasiterapie.com , afecţiunea sau problemele/nemulţumirile de ordin estetic pe care le are și declară că intenţionează să participe la Program în scopul de a fi supus unui tratament/terapii în termenii și condiţiile de mai jos, precum și conform cu termenii și condiţiile care vor fi menţionate în contractul pe care il va semna cu organizatorul Programului, în măsura în care va fi selectat pentru a deveni participant la Program.

3. Decizia cu privire la selecţia participanţilor la Program, precum criteriile pe baza cărora organizatorul ia decizia selectării participanţilor, aparţin în exclusivitate acestuia şi nu pot fi cenzurate în niciun mod de către aplicanţii neselectaţi.

4. Prin prezenta aplicaţie potențialii participanţii îşi dau acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor lor personale de către organizator și/sau Prima TV.

5. În măsura selectării pentru a fi participanţi în cadrul Programului, potenţialii participanţi declară că sunt de acord să se supună tuturor regulilor Programului, inclusiv, dar fără a se limita, la : deplasarea în Istanbul, cazarea în casa ”Vacanţă şi Terapie”, vizitele la medicii și spitalele care vor efectua analizele/ investigaţiile de confirmare/stabilire a diagnosticelor/problemelor de sănătate/estetice pe care participanţii le au și care vor aplica tratamentele/terapiile solicitate de participanţi, vizitele în Istanbul, interviurile acordate în timpul Programului.

6. Potenţialii participanţi sunt de acord în mod expres cu dreptul organizatorului de a confirma diagnosticele declarate de potenţialii participanţi, anterior selectării acestora ca participanţi la Program, confirmare care poate implica efectuarea de analize şi investigaţii în acest sens, anterior luării deciziei de a fi sau nu selectaţi ca participanţi la Program. În acest scop, la cererea organizatorului, potenţialii participanţi se obligă să prezinte acestuia copii după documentele medicale care atestă diagnosticele stabilite, precum si de pe orice alte documente relevante în acest sens. Organizatorul este îndreptăţit să folosească materialele video și orice alte documente uploadate de potenţialul participant pe site-ul www.vacantasiterapie.com , în scopul selectării acestuia, precum şi în orice moment pe parcursul derulării Programului, conform deciziei editoriale a acestuia. Efectuarea de astfel de analize și investigaţii nu garantează potenţialilor participanţi selecţia ca participanți la Program.

7. În măsura în care vor fi selectaţi pentru a deveni participanţi la Program, potenţialii participanţi declară că vor fi de acord cu tratamentele/terapiile/intervenţiile la care vor fi supusi în cadrul spitalelor din Istanbul, conform diagnosticelor stabilite/confirmate de medicii care îi vor trata.

8. În măsura în care vor fi selectaţi pentru a deveni participanţi la Program, potenţialii participanţi se obligă să semneze un contract de participare cu organizatorul Programului, în cadrul căruia își dau acordul expres pentru filmarea lor în timpul vizitelor la medicii și spitalele care vor efectua investigații/vor aplica tratamentele specifice afecțiunilor pe care le au/problemelor de ordin estetic pe care le au, pentru filmarea lor în timpul derulării procedurilor de investigații și tratamente, precum și pentru filmarea lor în toate celelalte momente ale participării la Program (de ex. activitățile zilnice în casa ”Vacanţă şi Terapie”, vizitele în Istanbul, etc). De asemenea, participanții vor fi intervievați pe tot parcursul derulării Programului, cu privire la orice aspecte care țin de conținutul Programului. Imaginile conținând orice astfel de momente din cadrul Programului, precum și întreaga fixare a imaginilor participanților, devin proprietatea organizatorului, care le va putea folosi în orice moment și în orice teritoriu.

9. Participanții selectați își dau acordul pentru participarea, la cererea organizatorului, la orice campanii promoționale de promovare a Programului, fără a pretinde o remunerație în acest sens. De asemenea, participanții selectați se obligă să accepte participarea la alte emisiuni/programe TV similare cu Programul, numai cu acordul prealabil scris al organizatorului Programului.

10. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru terapiile/tratamentele medicale aplicate de către medicii /spitalele din Istanbul, răspunderea în acest sens aparținând acestora din urmă, în conformitate cu prevederile legale din Turcia.